Üyelik Sözleşmesi

KUPONTARA İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR:

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); Saray mahallesi 1042.cadde No:11 Sarayköy Kazan/Ankara adresinde bulunan BOLKANSOFT YAZILIM ÇÖZÜMLERİ L.T.D ("KuponTara.com") ile, Adresi ve isim/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi ("Üye") arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

MADDE 2-TANIMLAR:

Aşağıda yer alan terimler Sözleşme kapsamında aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmaktadırlar. Buna göre; Üye/Üyeler: KuponTara.com'un her türlü hizmetini kullanacak veya KuponTara.com'un çeşitli ürün veya servislerinden faydalanacak Sözleşme'yi ve bu Sözleşme'ye dair ileride yapılacak değişiklikleri kabul etmiş kişiyi, Üye Numarası: KuponTara.com tarafından Üyelere tahsis edilen ve Üyelik süresince kullanılacak, Üye'ye özel olan, Üye tarafından değiştirilemez, sekiz (8) haneli rakamı, Şifre: Üye'nin, Üye Numarası ile birlikte kullandığı ve Üye'nin sistem tarafından tanınmasını sağlayan KuponTara.com'a ait tüm oyun kanallarına girişte kullanılabilecek olan, altı (6) haneli rakamı, Tek Kullanımlık Şifre: KuponTara.com'da ya da iş ortaklarına ait farklı internet sitelerinde sunulan ürün ve hizmetler ile eğlence amaçlı aktivitelerde kullanılmak üzere Üye'ye iletilen geçici şifreyi, Üye Hesabı: Üyelerin KuponTara.com nezdinde bulunan, münhasıran Sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla, para transferi yapması gereken KuponTara.com hesabını, Bilet/Kupon: KuponTara.com Üyelerinin tercih ettikleri Oyun türüne göre Oyun esnasında oluşturdukları kuponun veya satın aldıkları piyango biletinin elektronik ortamdaki içeriğini, Hizmet/Hizmetler: KuponTara.com'a ait farklı internet siteleri ve mobil uygulamalarda sunulan, kuralları KuponTara.comtarafından belirlenecek olan eğlence amaçlı aktiviteleri ve sair hizmetleri, Oyun Bedeli/Bedelleri: Üyelerin Oyun Kanalları üzerinden şans oyunu oynayabilmek için bankaların Ödeme Kanalları aracılığı ile KuponTara.com'a gönderdikleri veya oynadıkları Oyunlar neticesinde kazandıkları ve hesaplarında tuttukları ikramiye bedelini, Ödeme Kanalları: İnternet bankacılığını, ATM, telefon bankacılığını, mobil ödeme sistemlerini, mobil bankacılığı ve alternatif tüm bankacılık kanallarını, Oyun Kanalları: KuponTara.com adı altında her türlü şans oyunlarının oynandığı mobil uygulamalar, Müşteri Hizmetleri web sitesi (www.kupontata.com) ve benzerlerini, Çekilemeyen Tutar: Üyelerin şans oyunu oynamak ve KuponTara.com'un belirleyeceği ek faydalardan yararlanmak üzere kullanabileceği, KuponTara.comtarafından belirlenen yollarla edinilen ve geçerlilik sürelerinin ve şartlarının KuponTara.com tarafından belirlendiği sanal bonusu, Piyango: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş olan ikramiyeleri kazanacak numaraların çekilişle tespit edilmesi esasına dayanan şans oyununu, Hesabım Menüsü: Üyelerin KuponTara.com nezdindeki Üye Hesabına gerçekleştirdikleri para transferlerinin hesap hareketlerini görebildikleri, banka transfer işlemlerini gerçekleştirebildikleri, oynanılan kupon bilgilerini takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı, Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan herhangi bir bankayı, Anlaşmalı Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan ve KuponTara.comsistemlerine online iletişim ağı ile bağlı olan banka/bankaları, SMS: Kısa Mesaj Servisini, Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri, bilgi, danışma hizmeti alabilecekleri ve Üye Hesaplarını kullanarak işlemler yaptırabilecekleri KuponTara.com'un ilgili bölümünü, Ticari Elektronik İleti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade etmektedir.

MADDE 3-SÖZLEŞME'NİN KURULMASI, AMACI VE KONUSU:

3.1. Üye, Sözleşme'yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. 3.2. İşbu Sözleşme, Üyenin KuponTara.comtarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup, anılan ilişki kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

4.1. Üyelik Başvurusu ve Üyelik Başlangıcı 4.1.1. 18 yaşını doldurmuş Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik numarası verilen herkes Sözleşme şartlarını kabul etmek koşulu ile KuponTara.com Üyesi olabilir. Herhangi bir kanaldan KuponTara.com'a giriş yapan Üye, Kupon Tara butonuna tıkladığında Sözleşme'yi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır. Sözleşme metnine Sözleşme'nin kurulmasından sonra, www.KuponTara.comweb sitesinde Üyelik Sözleşmesi başlığı altında ve web sitesindeki Kullanım Şartları bağlantısında üyelik devam ettiği sürece erişmek mümkündür. 4.1.2. Üyelik tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmak"tır. 18 yaş kriteri, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Üye, üyeliğini başlatmak için dolduracağı başvuru formunda ("Üyelik Formu") ve Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. 4.5.5.1 maddesi saklı kalmak şartıyla, Üye'nin veya üye hesabını kullanan kişinin 18 yaşından büyük olmadığının KuponTara.com tarafından tespiti üzerine kazanılmış olan Oyun Bedellerini, KuponTara.com'un teknik sistemleri elverdiği ölçüde ve ilgili kurum ile sağlanacak mutabakat kapsamında mevzuatın öngördüğü ilgili makama tevdi etme hakkına KuponTara.comsahiptir. 4.1.3. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kişi, Üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur. KuponTara.com, Üye ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır. 4.1.4. Üyelik kriterlerini sağlayan kişiler, fiil ehliyetine sahip olduklarını, akıl sağlıklarının yerinde olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu taşımakla yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler. 4.1.5. Üyelik, KuponTara.com inisiyatifinde Oyun Kanallarının herhangi birinden veya Müşteri Hizmetleri'nden başlatılabilir. Bu durumda üye olacak kişi, Sözleşme'nin tüm şartlarını kabul edip onayladığını peşinen taahhüt eder. 4.1.6. Üyelik başvurularında, hizmetin ifası veya KuponTara.com'un mevzuattaki yükümlülükleri kapsamında temin etmesi gereken bilgilerin verilmesi başvurunun kabulü ve üyeliğin devamı için zorunludur. Zorunlu bilgilerden olmasa dahi, KuponTara.comtarafından Üyeden alınması gerekli bulunan birtakım bilgiler, Üyeden talep edilebilir. Bu tip bilgilerin güncellenmesi, KuponTara.com tarafından ıslak imza ile talep edilmesi şartına tabi tutulabilecektir. Gerekli şartları sağlayan ve Üye olan kişiler, başvuru sırasında verilmemiş girişi zorunlu olmayan diğer bilgilerini KuponTara.comİnternet sitesinden veya Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tamamlamakla ve her zaman güncel tutmakla sorumludur. 4.1.7. Üyelik kriterlerini sağlayan kişilerin Üyeliği; Üyelik Başvuru Formunu doldurduktan sonra en kısa sürede aktive edilecektir. Üyeliğin aktive edilmesini müteakiben Oyun oynanabilecek ve Hizmetler alınabilecektir. 4.1.8. Üyelik, bu Sözleşmede belirtilen tüm Üyelik koşulları eksiksiz surette yerine getirildiği ve korunduğu takdirde devam edecektir. KuponTara.com'un Üyelik koşullarına aykırılıktan haberdar olmaması sebebiyle Üyeliği askıya almamış olması veya sona erdirmemesi KuponTara.com'un bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmez; bunlar bir müktesep hak olarak yorumlanamaz. 4.2. Üyelik Hesabının Kullanılması 4.2.1. Her Üye, sadece bir Üye Hesabına sahip olabilir. Üye Hesabı sadece Sözleşme'de tanımlanan Oyunların oynanması ile sair Hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, KuponTara.comtarafından sunulan Hizmetleri ve/veya Üye Hesabını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, kanuna ve/veya genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ya da Hizmeti başkalarına satmak amacı ile ve/veya herhangi bir ticari amaçla ve/veya Sözleşme kapsamında izin verilen Oyunların oynanması amacı dışında, başkaca bir gelir elde etmek ve/veya kayba uğramamak amacıyla ve/veya Sözleşme'nin amacı dışında kullanamaz. Kampanyaların ve sair uygulamaların tanıtımı için kullanılan sanal mecralara katılım da işbu maddede düzenlenen kurallara tabidir. 4.2.2. Aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Üyelik bulunması yahut Üye Hesabının yukarıda Madde 4.2.1.'de belirtilen yasaklara ve amacına (www.KuponTara.comweb sitesinin sunduğu imkanların Oyun veya Hizmetlerin edinimi dışında bir amaçla kullanılması dahil) aykırı kullanılması halinde; KuponTara.comilgili Üyelikleri ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. KuponTara.comişbu amaç dışı kullanımı tespit etmesi halinde yasal tedbirler için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirecek ve söz konusu kullanıma ilişkin kayıtları derhal ilgili kamu kuruluşlarına bildirecektir. 4.5.5.1 maddesi saklı kalmak şartıyla, bu aykırılığın KuponTara.comtarafından tespiti üzerine kazanılmış olan Oyun Bedellerini, KuponTara.com'un teknik sistemleri elverdiği ölçüde ve ilgili kurum ile sağlanacak mutabakat kapsamında mevzuatın öngördüğü ilgili makama tevdi etme hakkına KuponTara.comsahiptir. 4.2.3. Üye, Üye Numarası, Şifresi ve web sitesine girişte kullanılabilecek sair bilgilerinin kendisi yahut herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini KuponTara.com'un tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu tip bilgilerinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıldığını bilen, fark eden Üye, bu durumu derhal KuponTara.com'a bildirmekle yükümlüdür. KuponTara.com, Üye Hesabının, Üye dışında başka kişilerce kullanıldığının tespiti halinde ilgili Üyeliği ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 4.2.4. Üye, Hizmetler kapsamında yaptığı sohbet, yorum, paylaşım ve her türlü işlemin kendi rızası ile oluşturduğu tüm kişisel profil bilgilerinin başkaları tarafından görüntülenmesini, yorum ve paylaşımlarının başkaları tarafından tekrar paylaşılabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda üçüncü kişiler ile yapılan sohbet ve paylaşılan yazı, sembol, resim v.b. içerikten kaynaklanan üçüncü kişi taleplerinden kendisinin sorumlu olduğunu ve hiçbir şekilde KuponTara.com'un sorumluluğu olmadığını kabul eder. 4.2.5. Üye'nin sosyal alanlara/platformlara kendi isteği ile giriş yaptığını, Hizmetler kapsamında yüklediği görsel, yazı ve içerik paylaştığı içeriğin ilgili yasal mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde doğacak sorumluluğun kendisine ait olacağını ve KuponTara.com'un ya da üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 4.2.6. Üye, Hizmetler kapsamında yaptığı paylaşımların fikri mülkiyet haklarının KuponTara.com'da olduğunu kabul etmektedir. Bu kapsamda Üye, 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mali hakları ile birlikte (işleme, çoğaltma, temsil, umuma arz, yayma) herhangi bir bedel talep edilmeksizin süre, yer ve muhteva açısından gayrimahdut olarak KuponTara.com'a devredileceğini taahhüt etmektedir. İşbu taahhüt Sözleşme kapsamında tesis edilen taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak üyelik feshinde ve/veya sona ermesinden sonra da yürürlüğünü devam ettirecektir. İnternet sitesinin içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) izinsiz kullanımı fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir. 4.2.7. Üye, Sözleşme hükümlerine aykırı işlemler yapamaz ve/veya suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsızlık verici, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ayrımcı ya da ahlaka aykırı herhangi bir bilgiyi KuponTara.com'a ve Üyelerine hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı, malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. 4.3. Üyeye Ait Kişisel Veriler, Gizlilik ve KuponTara.com İçeriği 4.3.1. Üye'nin, Üyelik başlangıcında vermiş olduğu isim, soyadı, doğum tarihi ve Üye'nin güvenliği açısından alınan bilgiler münhasıran Müşteri Hizmetleri aracılığı ile güncellenebilir. Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için Üye'nin güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmesi veya kimlik bilgilerini gerektiğinde doğrulaması esastır. Bu bilgiler dışındaki bilgilerin Üye tarafından değiştirilip değiştirilemeyeceği ve değiştirilme usulü KuponTara.comtarafından belirlenecek ve KuponTara.com web sitesinde ilan edilecektir. 4.3.2. KuponTara.com, üyenin vermiş olduğu ve KuponTara.com veri tabanında saklı tutulan Sözleşme konusu kişisel bilgilerin (isim, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, GSM ve irtibat numarası vb.), oynadığı kupon bilgilerinin ve ikramiye tutarlarının, KuponTara.comtarafından yasal ve sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde sanal bayi sıfatı ile bağlı bulunduğu kuruluşlar ile bu kuruluşların istatistiki raporlama sisteminde veya site kullanım bilgileri yanı sıra kullanıcı bilgilerinin reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında Üyelerinin genel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanmakta, Üye hesabından ve bu hesaba yapılacak ödemelerin teyidi amacı ile ilgili banka ile paylaşmakta (sadece kişisel bilgileri olmak şartıyla) ayrıca KuponTara.com'un hizmetlerinin ifası sırasında ve Üye'ye daha iyi hizmet sunulabilmesi için kullanıcı istatistiklerinin, kişisel üye profilinin oluşturulması, kişiselleştirilmiş promosyon önerilerinin Üye'ye iletilmesi, KuponTara.comhizmetleri hakkında KuponTara'e ulaşılması halinde memnuniyetin sağlanması amacıyla ve ilgili mevzuatlardaki yükümlülükleri doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen istisnalar kapsamında işlemektedir. Üye, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörülmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini garanti eder. KuponTara.combu bilgileri Üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanma hakkına sahiptir. 4.3.3. KuponTara.com, üyelerin ilettiği kişisel bilgileri, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, hizmetlerin devamlılığı ve genişletilebilmesi amacıyla reklam, tanıtıcı materyal içeriğinde pazarlama amaçlı olarak, KVKK'nın 4. maddesinde belirtilen ilkeler ile 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde belirtilmiş olan istisnalar kapsamında işlemektedir. KuponTara.com tarafından kişisel verileriniz 5. ve 6. madde kapsamında aşağıda belirtilen istisnalar kapsamında işlenmektedir; İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, KuponTara.com'un bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KuponTara.com'un meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 4.3.4. KuponTara.com'un yukarıda belirtilen amaçlarını yerine getirmesi için, bu amaçlarla bağlantılı olan kişisel verileriniz; KuponTara'in yasal yükümlülükleri gereği kimliğinizin doğrulanması, dolandırıcılığın, suç gelirlerinin aklanması suçunun önlenmesi gibi mevzuatın öngördüğü durumlarda ilgili yetkili kamu kurumları ve resmi merciler ile, KuponTara internet platformlarının ve mobil hizmetlerinin geliştirilmesi için anlaşmalı olduğumuz geliştirici şirketler ile, Kabul etmiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve/veya ticari elektronik ileti olmayan bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi amacıyla ileti gönderim hizmeti sağlayıcılar ile, Tarafınızın sitemize üyeliğiniz sonucunda hediye, kampanya ve benzeri kazanımları sonucunda ancak tarafınızın onayı ile ilgili tedarikçiler ile, KUPONTARA hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile geliştiriciler ve hizmet sunucuları ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme standartları kapsamında yurt içi ve yurt dışına aktarılabilmektedir. 4.3.5. KuponTara.com, Üyelerinin KuponTara.com'a göndereceği e-posta, faks, mektup ve sair içerikte talep edilmemesine rağmen kendi isteğiyle paylaştığı Üye'ye ait Şifre bilgisinin, finansal bilgilerin ve buna benzer kişisel bilgilerin başkalarınca kullanım güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmez. Üye bu bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur. 4.3.6. Üyeler, KuponTara.com'un, Üyeler'in Müşteri Hizmetleri ile yaptıkları yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle sınırlı olarak sakladığını bilmekte ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat etmektedir. 4.3.7. www.KuponTara.comweb sitesi ve mobil uygulamalar içeriği Sözleşme'nin koşullarına, genel kullanım şartlarına ve mevzuata uygun şekilde kullanılabilir. 4.3.8. Üyeler, www.KuponTara.comweb sitesini ve mobil uygulamaları kullanırken yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile söz konusu mevzuatlar uyarınca KuponTara.com'un yayınlayacağı bildirimlere uymayı taahhüt ederler. 4.3.9. Üyeler, www.KuponTara.comweb sitesi üzerinden linkleri verilen sponsorluk ilanları veya benzeri 3. kişi web sitelerinin ve mobil uygulamaların içeriklerinden hiçbir şekilde KuponTara.com'u sorumlu tutamazlar. 4.3.10. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınıza, çerezlerle ilgili bilgilendirmelere ve şahsen başvuru usulüne ilişkin bilgilere Kişisel Veri Politikası Bölümünden (https://www.kupontara.com/kvkk) ulaşabilirsiniz. 4.3.11. KuponTara.comüyeliği kapsamında toplanan kişisel veriler, üyeliğin, Üye'nin kendisi veya KuponTara tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye'nin talebi veya KuponTara tarafından resmen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir. Üye, dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. 4.4. Üye Numarası ve Şifre 4.4.1. KuponTara.com, Üyelik kriterlerini sağlayan kişilere, Üye Numarası ile Şifre oluşturma linkini, Üye tarafından bildirilen cep telefonu ve/veya e-posta adresine gönderir. KuponTara.com, yanlış verilmiş bilgilerin ve bu bilgilerin doğuracağı sonuçların sorumluluğunu kabul etmemektedir. 4.4.2. KuponTara.com; sistemlerinde yapacağı değişiklikler ve/veya herhangi bir sebeple, Üyeye vereceği Üye Numarası ve/veya Şifre'yi değiştirebilir. Üye, KuponTara.comtarafından gerekli görülen bu tip değişikliklere uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeye tahsis edilecek yeni Üye Numarası ve Şifrenin de korunma sorumluluğu, değiştirilse bile, her zaman için Üyeye aittir. 4.4.3. Üyeler kupon görsellerinin sunucuda saklandığını ve gerekli istatistik araştırmalarda kullanılabileceğini kabul eder. 4.4.4. KuponTara.comÜyeliği süresince, Üye tarafından kullanılacak olan Şifre koruma mükellefiyeti ve Şifre kullanımına dayanan her türlü sorumluluk Üyeye ait olacaktır. KuponTara.com, Üye Numarası ve Şifreye sahip üçüncü şahıslar tarafından oynanan Oyunları ve edinilen Hizmetleri geçerli sayacaktır. Keza Üye Numarası ve Şifre ile yapılmış işlemler Üye tarafından yapılmış addedilir. Ancak bu halde, ikramiyeler Oyunun oynanmış olduğu Üyelik Hesabına yatırılacak ve/veya Biletler oynanmış olduğu Üyelik Hesabı sahibine kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı veya Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi aslını ibraz etmesi kaydı ile imza karşılığı teslim edilecektir. KuponTara.com, yukarıda bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği Üyelikleri sonlandırma/askıya alma hakkını saklı tutar. 4.5. Üyeliğin Sonlanması 4.5.1. KuponTara.com, herhangi bir nedenle 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği Üyelikleri veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği Üyelik Hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 4.5.5.1 maddesi saklı kalmak şartıyla, bu aykırılığın KuponTara.comtarafından tespiti üzerine kazanılmış olan Oyun Bedellerini, KuponTara.com'un teknik sistemleri elverdiği ölçüde ve ilgili kurum ile sağlanacak mutabakat kapsamında mevzuatın öngördüğü ilgili makama tevdi etme hakkına KuponTara.comsahiptir. 4.5.2. Üye istediği an KuponTara.com Üyeliğinden kendi talebi ile çıkma hakkına sahiptir. Üye, www.KuponTara.com'dan Üye girişi tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyelik iptalini gerçekleştirebilir, Müşteri Hizmetlerini arayarak iptal talep edebilir veya Üyelik sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini KuponTara.com'a iletmek kaydı ile Üyelik hesabının sonlandırılmasını isteyebilir. Üyenin, ileride kendisine sunulabilecek opsiyonları kullanarak Üyeliğini tekrar başlatılabilmesi için gerekli şartlar KuponTara.comtarafından belirlenir. 4.5.3. KuponTara.com, gerekli gördüğü anda Üyeliği hiçbir nedene dayanmadan ve herhangi bir gerekçe göstermeden ihbarsız olarak sona erdirebilir veya askıya alabilir. Üye, Üyeliğinin sona ermesi anında mevcut olan promosyon, hediye, puan (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile) uygulamalarına ilişkin herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi bunlar nedeniyle zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ile bu haklarından feragat eder. KuponTara.com, sona erdirilen Üyelik bilgilerini mevzuat kapsamında gerekli zaman diliminde KuponTara.comveritabanında saklamaya devam eder, Üye bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. 4.5.4. Üye, Sözleşme hükümlerine aykırı işlemler yapar ise üyeliği KuponTara.comtarafından ihbarsız olarak sonlandırılabilir yahut askıya alınabilir. Böyle durumlarda Üye'nin, katılım sağladığı uygulamaların kapsamı dışına çıkarılması da mümkün olabilecektir. 4.5.5. Üye Hesaplarının sonlandırılması veya askıya alınması halinde; Üye, KuponTara.com'dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Hesaplarının sonlandırılması veya askıya alınması halinde; KuponTara.comtarafından aşağıdaki yollar izlenebilecektir; 4.5.5.1. Kanunlara aykırı işlemler sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda; Üyelik Hesaplarında Üyelik sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilmeyecektir. KuponTara.com, yasal merciler veya ilgili idari kurum tarafından verilecek kararlara göre hareket edecektir. Yasal mercilerce herhangi bir bildirim yapılmaması halinde yasal süresi boyunca ilgili tutarlar KuponTara.comgüvencesinde saklanacaktır. Hileli işlemlerde yahut haksız kazanç elde etmeye yönelik teşebbüslerde Üye tarafından elde edilen Çekilemeyen Tutarlar ve sair ikramiyeler hakkında KuponTara.comgerekli tedbirleri alabilir. 4.5.5.2. Vefat veya temyiz kudretinin kaybı sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda; Üye Hesaplarında Üyelik sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilebilir veya veraset ilamının yahut vasi tayini belgelerinin sunulmasına kadar KuponTara.comgüvencesinde tutulabilir. 4.5.5.3. Üyeliğin KuponTara.comtarafından Madde 4.5.3 uyarınca herhangi bir neden göstermeksizin sona erdirilmesi veya askıya alınması durumunda, Sözleşme'de aksi belirtilmedikçe; Üyelik Hesaplarında üyelik sonlanma tarihinde bulunan tutarlar, Üyeliklerin sonlandırılma sebeplerine bağlı olarak Üye Banka Hesabına ya da ilgili Üyelik Hesabına para yatıran kişinin kendi banka hesabına geçirilecektir. 4.5.5.4. KuponTara.com, Üye hesaplarının para transferleri amaçlı kullanıldığını tespit etmesi durumunda para transferi yapılan Üye hesabındaki bahsi geçen tutarı bloke ederek, tutarı gönderen kişinin banka hesabına iade etme hakkını saklı tutar. Bu durumdan dolayı Üye, herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ile bu haklarından feragat eder. 4.5.5.5. Yukarıdaki herhangi bir uygulama sebebi ile Üye, zarara uğradığı yahut sair iddialarla KuponTara.com'dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz ve bu hususlara peşinen muvafakat ettiğini ve hak taleplerinden gayrikabili rücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5-PARA TRANSFERLERİ ve OYUNLARLA İLGİLİ ŞARTLAR:

5.1. Üye Hesabına Para Transferi İle İlgili Genel Şartlar 5.1.1. Üyelerin Oyun Kanallarında Oyun oynamaya başlaması yahut Hizmet alabilmesi için Anlaşmalı Bankaların veya KuponTara.com'un belirleyeceği alternatif ödeme kanalları aracılığı ya da EFT yolu ile KuponTara.com nezdindeki Üye Hesabına para transferi gerçekleştirmesi gerekmektedir. 5.1.2. Üye, yalnızca banka tarafından kedisine özel tanımlanmış banka hesabından, KuponTara.comüye hesabına para transferi yapabilir. 5.1.3. EFT yolu ile Üye Hesabına yapılacak transferler için Bankaların belirlediği minimum transfer tutarı geçerli olup Bankaların tahsil ettiği EFT masraf tutarları ve sair maliyetler Üyeye aittir. 5.1.4. Üye tarafından Üye Hesabına yatırılıp Oyun Bedeli olarak kullanılmayan tutarlar, Sözleşme ile düzenlenen istisnai haller, Mücbir Sebepler ve yasalarla getirilen düzenlemeler dışında KuponTara.comgüvencesinde olacaktır. 5.1.5. Üyeler, Üye Hesaplarına yaptıkları transfer tutarlarından ve Üye Hesabına kendi Üye Numarasını girerek para transferi yapmaktan, münhasıran sorumlu olacaktır. Üye tarafından verilen ödeme talimatlarının tam ve gereği gibi ifa edilmemiş olması nedeni ile meydana gelecek her türlü zarar, ziyan ve sorumluluk Üyeye aittir. Üye tarafından yapılan hatalı işlemlerde KuponTara.com'un herhangi bir hukuki sorumluluğu yahut tutarları iade mükellefiyeti bulunmamaktadır. KuponTara.com, hatalı para aktarımı halinde, söz konusu tutarı gönderen kişinin (KuponTara.comÜyesi olsun olmasın) banka hesabına iade edebilir. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi KuponTara.com'un takdirinde olup; bu işlemlerin gerçekleştirilmesi KuponTara.com'un konu ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 5.1.6. Üyelerin, Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanallarından yaptığı ödemelerin veya EFT transferlerinin Bankalardan ve/veya KuponTara.comsistemleri dışındaki sistemsel nedenlerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile Üye Hesaplarına geç geçmesinden veya geçmemesinden KuponTara.comsorumlu değildir. Ancak KuponTara.com, Üyenin başvurusunu dikkate alarak araştırma yapabilir. 5.1.7. Çalışılan Banka ve alternatif ödeme kanallarına ait bilgiler KuponTara.comtarafından uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilir. Üye, çalışılan Banka ve alternatif ödeme kanallarının KuponTara.comtarafından değiştirilmesi/kaldırılması durumunda herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. 5.2. Oyun Oynama Sırasındaki Genel Şartlar 5.2.1. KuponTara.comİdare tarafından düzenlenen oyunların/piyangoların sanal ortam vasıtasıyla oynanması için aracılık yapan Sanal Ortam Bayisi'dir. Oyunları düzenleyen İdare/Merkezi Sistem olup Oyun kuralları ve içeriği KuponTara.comtasarrufunda değildir. Kuponların/Biletlerin kazanan veya kaybeden şeklinde değerlendirilmesi ve ödeme kararı Merkezi Sistem tarafından gerçekleştirilmektedir. KuponTara.comsadece kuponların kazanıp kazanmadığına ilişkin değerlendirme sorgusunu Merkezi Sisteminden gerçekleştirmek sorumluluğundadır. Bu nedenlerle Üyelerin Oyunlara ilişkin şikayetlerini İdare'ye bildirmesi gerekmektedir. Bu sebeplerle, Üyenin KuponTara.com'dan herhangi bir talep ve/veya tazminat hakkı bulunmamaktadır. KuponTara.com, Sözleşme'de belirlenmiş olan Oyun Kanallarını her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu Oyun Kanallarına yenilerini ekleyebilir. 5.2.2. Üyelerin oynadığı Oyunlar için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı?nın, Türkiye Jokey Kulübü'nün ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün koymuş olduğu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) geçerlidir. Bahsi geçen kurumlarca ve/veya ilgili mevzuatın değişmesi sebebi ile bu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklikler sebebi ile, Üyenin KuponTara.com'dan herhangi bir talep ve/veya tazminat hakkı bulunmamaktadır. Oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) ve mevzuat değişiklikleri gibi detaylar www.sportoto.gov.tr, www.tjk.org, www.millipiyango.gov.tr'den takip edilebilir. Hizmet çeşitleri ile Hizmet sunumuna ilişkin detaylar ise KuponTara.com'da ve KuponTara.com'a ait web sitelerinde ilan edilmektedir. 5.2.3. KuponTara.com, oynanan Oyunlar yahut sağlanan Hizmetler için limit belirleyip belirlememekte serbesttir. Üyeler, Oyun Kanallarında oynadıkları Oyunlarda ve Hizmetlerde KuponTara.comtarafından limit belirlenmesi halinde, belirlenmiş bu limitleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. KuponTara.com, limitler için belirlenmiş tutarı değiştirme hakkına sahiptir. Üyeler limit artırım talebinde bulunabilirler. Ancak Üyeler tarafından talep edilen ve KuponTara.comtarafından uygun bulunan yeni Üye limitleri de KuponTara.com'un inisiyatifinde olup, KuponTara.combu limitler üzerinde de değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üyeler limit artırımı için KuponTara.comtarafından belirlenmiş evrakı KuponTara.com'a ulaştırmaktan sorumludur. Üyeler, limitler dahilinde de olsa, oynamış oldukları Oyunlarda yaşadıkları maddi kayıplardan ve Hizmetler sonucu uğradıkları sair zararlardan bizzat sorumlu olup; konuya ilişkin olarak KuponTara.com'un sorumluluğunu ileri süremezler. KuponTara.com'un limit koyup koymamaktan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 5.2.4. Oyun ve Hizmetlerde, Üye tarafından girilen bilgiler KuponTara.comtarafından doğru farz edilerek işlem yapılacaktır. Bu nedenle Oyunla ilgili tercihlerin belirlenmesinden münhasıran Üye sorumlu olacaktır. 5.2.5. Üye tarafından Oyuna iştirak edildiğini gösterir tek ve geçerli belge Üyenin Kuponlarım/Biletlerim Menüsünde gördüğü geçerli (iptal etmediği) kupondur. Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için Üyenin işaretlediği ancak Merkezi Bahis Sistemi tarafında oluşmayan hiçbir kupon geçerli kupon olarak kabul edilmez. Milli Piyango oyunu için ise Üyenin satın aldığı ve Hesabım Menüsünde gördüğü Bilet bilgisi geçerlidir. 5.2.6. KuponTara.com'da Oyun oynamak ücretsizdir, Oyun Kanalları ile Hizmetin sunulduğu kanallara ilişkin bağlantı bedeli (internet, televizyon, sabit telefon ve cep telefonu abonelik, wap/internet bağlantısı, SMS ücreti vb. abonelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise Üyeye aittir. Üye'nin kanallara bağlantı konusunda kullandığı servis sağlayıcısının sınırlama ve kısıtlamalarından KuponTara.comsorumlu tutulamaz. SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, operatörlere ve işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. İlgili operatörce belirlenen ücretler, KuponTara.comweb sitesinde ilan edilmektedir. KuponTara.com, bu fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile KuponTara.com'dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise mevcut bakiyeden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden KuponTara.comsorumlu değildir. 5.3. Oyun İptal Prosedürleri 5.3.1. Oyun iptal hakları kötü niyetli olarak bahis oranlarını değiştirmek yahut spekülasyon yaratmak amacı ile kullanılamaz. Bu durumun tespiti halinde (şüphe hali de yeterlidir), KuponTara.comoynanan Oyunları ve/veya ilgili Üyeliği ihbarsız olarak sonlandırabilecektir. 5.3.2. Oyun iptal kuralları çerçevesinde belirlenen iptal süreleri, KuponTara.com'un bayisi olduğu kurumlar tarafından kendi sistemlerinde yapılan düzenli/düzenli olmayan teknik çalışmalar yapıldığı sürelerde geçerli değildir. Bu tip çalışmalar başladığında, KuponTara.com'un Oyun iptal kuralları çerçevesindeki süreler içinde dahi iptal işlemlerini gerçekleştirmesi mümkün olmamaktadır. Bu tip bir çalışmanın gerçekleştirilmekte olduğu KuponTara.comtarafından Üyeye bildirilecek olup; böyle bir durumda meydana gelebilecek zararlara ilişkin olarak KuponTara.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. KuponTara.comkendi sisteminde yapacağı ve bayisi olduğu kurumların kendi sistemlerinde yapacakları düzenli çalışma zamanlarını başlangıç ve tahmini bitiş saatleri ile birlikte KuponTara.comweb sitesinde yayınlar. 5.3.3. Spor Toto Oyunları: Üye tarafından oluşturulan kupon, Oyunun oynanmasını müteakip belli bir süre içerisinde KuponTara.comtarafından belirlenen Oyun Kanallarından iptal edilebilir. Ancak her halükarda iptallerin maçlar başlamadan önce yapılmış olması gerekmektedir. Maç saatleri değişiklik gösterebildiğinden, sistem saatinin kontrol edilmesi ve maçın başlama saatinden önce maçın kupona eklenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde kuponda yer alan herhangi bir maçın başlamasına kadar kupon iptali yapılabilir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından eklenen her yeni Oyun türü için kupon iptal süresi Oyunun tipine göre farklılık gösterebileceğinden yeni Oyunlar için kupon iptal süreleri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. 5.3.4. Milli Piyango Oyunları: Üye tarafından satın alınan piyango bileti hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez.

MADDE 6- EK HİZMETLER:

6.1. KuponTara.comtarafından verilen örnek kupon, yazı, vs. gibi sunulan ek hizmetler sadece yorum niteliği taşımakta olup; yalnız örnek amaçlı sunulmaktadır. KuponTara.com'un bu yazı, kupon ve sair ek hizmetlerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 6.2. Kampanya ve Promosyonlar 6.2.1. Üye,mevzuatın izin verdiği ölçüde yapılabilecek kampanya ve promosyonlardan KuponTara.comtarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. 6.2.2. KuponTara.com, mevzuatın izin verdiği kampanya/promosyonların uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma yahut bu kampanya veya uygulamayı sona erdirme hakkını saklı tutar. 6.2.3. Mevzuatın izin verdiği kampanya veya promosyonlardan elde edilecek Çekilemeyen Tutarlar sadece Oyun Kanallarında şans oyunu oynamak veya KuponTara.comtarafından öngörülecek diğer Hizmetlerden yararlanmak için kullanılabilir. Bu kampanya/promosyonların Üye tarafından kullanılmasında iyi niyet kaideleri esastır. KuponTara.comsistemi veya kampanya koşullarında bir kampanya kuponu veya işleminden her bir Üyenin bir kez yararlanılmasının amaçlandığı hallerde birden surette fazla haksız ve iyi niyete aykırı kullanımın gerçekleştirilmesi halinde söz konusu kullanımlar KuponTara.comtarafından iptal edilebilir. 6.2.4. KuponTara.com, mevzuatın izin verdiği kampanya/promosyon veya genel uygulamalarında Üyelerinin Oyun oynama ve davranış analizlerini dikkate alarak Üyelerine farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar KuponTara.com'un belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir. 6.2.5. Mevzuatın izin verdiği kampanya, promosyon ve sair tanıtımlarda kullanılan görsel ve sair içerikler temsili olup; ilgili kampanya, promosyon vs. sonucunda Üyeye teslim edilen ürüne göre renk, ebat ve sair açılardan değişiklik arz edebilir. 6.3. Özel Piyango Çekilişleri KuponTara.com, çalıştığı iş ortaklarının Türkiye genelinde uygulanmak üzere ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ile düzenleyeceği piyango çekiliş biletlerini satma hakkına sahiptir. Üye tarafından satın alınan özel çekilişlere ait piyango biletleri hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez. Üyeler, Oyun Kanallarında satın aldıkları özel piyango çekilişlerine ait bilet bilgisinin e-posta adreslerine gönderilmesini talep edebilirler. Çekiliş esnasında ya da sonrasında çekilişe ait itirazlar olması durumunda KuponTara.comsorumlu tutulamaz; bu durumlarda tüm sorumluluk çekilişi düzenleyen iş ortağına ait olacaktır. 6.4. Diğer Hizmetler Üye, zaman zaman KuponTara.com ve/veya iş ortakları tarafından web sitesi üzerinden ürün satışı ve sair uygulamalar sunulmasının da mümkün olduğunu ve bu tür uygulamalardan Sözleşme ve ilgili sair belgeler kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda faydalanabileceğini kabul eder.

MADDE 7- İKRAMİYELER ve ÖDEMELER:

7.1. Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için, Bilet bilgileri Oyuna ilişkin kayıtların tutulduğu Merkezi Sistem'deki bilgilerle aynı olmak zorundadır. Bilet bilgileri ile Merkezi Sistem bilgileri uyuşmadığında, Merkezi Sistem bilgilerinin doğru olduğu kabul edilecektir. Piyango oyunu için ise, Bilet bilgileri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan ve KuponTara.com'a tahsis edilen numaralı biletlerin bilgileri ile aynı olmak zorundadır. 7.2. Ödemeler 7.2.1. Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için, Üyelerin kazandıkları ikramiye tutarları ilgili Merkezi Sistem tarafından değerlendirilerek Üyelik Hesaplarına geçirilir. 7.2.2. İkramiye ödemeleri ilgili mevzuatta öngörülen vergi ve sair kesintiler yapıldıktan sonra Üye Hesabına aktarılacak olup vergi mevzuatında ve vergi oranlarında meydana gelecek değişiklikler Oyunlar ve ikramiye ödemelerine yansıtılacaktır. Üye, bu nedenle KuponTara.com'dan herhangi bir zarar, ziyan tazmini ve sair husus talep edemez. 7.2.3. Piyango oyunlarında kazanılan ikramiye tutarları için ödemeler mevzuatta belirlenen limitler dahilinde KuponTara.comtarafından Üye Hesaplarına otomatik olarak geçirilir. Limit üzerindeki ikramiye tutarları için, Üye fiziksel biletini KuponTara.com'dan kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı veya Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi aslını ibraz etmesi kaydı ile imza karşılığı teslim aldıktan sonra Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ikramiye tutarını teslim alacaktır. Üyeler, yukarıda bahsi geçen limiti aşan Piyango biletleri için, bir yıllık zaman aşımı süresinde KuponTara.com'a başvurmadıkları takdirde, ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Üyelerin ikramiye kazanmış ve KuponTara.comtarafından Üye hesaplarına ikramiyesi yatırılmış biletler ile ikramiye kazanmayan ve imha edilen biletleri fiziksel olarak talep etme hakkı bulunmamaktadır. 7.3. Üyeler ikramiye tutarlarının Üye Banka Hesaplarına (banka veya anında çek hesabı) aktarılması için transfer talebinde bulunmalıdır. 7.4. İkramiye kazancının tahsil edilebilmesi için, Üyelerin, Bankalardan herhangi birinde kendi (Üye) adına vadesiz TL hesaplarının bulunması gerekmektedir. Üyenin kazandığında ikramiyesini almak için bildirdiği IBAN bilgilerinin kayıtlı olduğu isim; Üye Bilgileri kısmında beyan edilen isim ile tam olarak aynı olmalıdır. Üyenin KuponTara.comHesabındaki tutarlar; Üyenin bu yönde bir talebi olsa dahi, 3. kişilerin banka hesaplarına geçirilemez. IBAN numarası KuponTara.com'a bildirilmemiş olan Üye Banka Hesaplarına Üyenin Hesabındaki tutarlar kesinlikle geçirilmeyecektir. KuponTara.com'un, ilgili tutarın kendisine Üyelik esnasında bildirilmiş olan Üye Banka Hesabına yatırılması dışında herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır; işlemlerin zamanında ve gereği gibi yapılmasından para transferlerinin gerçekleştirildiği Banka sorumludur. Üyeler tarafından akdedilen anında çek sözleşmesinde yer alan anında çeke ilişkin düzenlemeler saklıdır. 7.5. Üye Hesaplarından, Üye Banka Hesaplarına bir iş emri ile aktarılabilecek minimum tutar web sitesinde ilan edilecektir. Bu tutarlar, KuponTara.comtarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Üyeler tarafından akdedilen anında çek sözleşmesinde yer alan minimum tutarlara ilişkin düzenlemeler saklıdır.

MADDE 8-SORUMLULUK:

8.1. Oyun Kanalları üzerinde olası her türlü teknik çalışma, bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, teknik sebeplerle meydana gelen bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesi, gecikmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hatalı, gecikmeli veri aktarımı yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan KuponTara.comherhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. 8.2. Oyunlar'la ilgili bilgilendirme inisiyatifi münhasıran KuponTara.comkontrolündedir. Oyunlar hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılmadığından bahisle, KuponTara.com'dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edilemez. KuponTara.comyayınladığı içeriklerde yer alan bilgileri bayisi olduğu kurumlardan temin etmektedir. Bu nedenle, bahse konu içeriklere ilişkin sorumluluk kabul edilmez, içeriklerde sanal ortam bayii sıfatıyla bağlı bulunulan kurumun kayıtları esastır. 8.3. Üye, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak KuponTara.com'a yazılı, sözlü, İnternet ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali ve/veya bilgilerin hatalı verilmiş olması nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. 8.4. Üyenin bildirdiği bilgiler doğrultusunda, bilgilerin hatalı olmasından (Üye tarafından beyan edilen irtibat numaralarının [GSM numarası dahil] ve e-posta adresinin doğru olmamasından ve/veya aktif olmaması durumlarından) yahut teknik sebepler (SMS gönderimi yapılan Üyenin hattının açık olmaması, Üyenin telefon ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek aksaklıklar, vs.) nedeniyle bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesinden, gecikmesinden kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan KuponTara.comsorumlu tutulamaz. 8.5. İşbu Sözleşme ve ekleri uyarınca Üyeye sunulan Oyun ve Hizmetlerin kapsamı, Üye bazında yahut genel bir uygulama olarak KuponTara.comtarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. KuponTara.combu Sözleşme'de yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle Üye, Sözleşme hükümleri ve Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının değiştirilebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 8.6. Üye, Oyunların oynanması ve KuponTara.comtarafından sunulan Hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve KuponTara.com'a zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde, ilgili Üyelik KuponTara.comtarafından ihbarsız olarak sonlandırabilir. KuponTara.com'un Sözleşme ve kanunlardan kaynaklanan hakları saklıdır. 8.7. KuponTara.com web sitesinde ,KuponTara’ya ait mobil uygulamada ve mobil sitede bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkını saklı tutar. Üye, KuponTara.comtarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin KuponTara.com'un fikri mülkiyetinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde KuponTara.com'un yazılı izni olmaksızın (kişisel amaçlı olsun olmasın) kullanmayacağını ve/veya kullandırılamayacağını, kopyalamayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, KuponTara.comtarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının KuponTara.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve bu yazılımları hizmet alma amacı ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder. Üyenin işbu madde hükmünü ihlal etmesi halinde, KuponTara.com'un uğrayacağı zarar ve ziyanlar sebebi ile tazminat hakkı saklıdır. 8.8. KuponTara.comveri tabanına veya web sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, Üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan KuponTara.comsorumlu tutulamaz. 8.9. Üçüncü şahıslarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda, ihtilaflarda ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak taleplerde KuponTara.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. KuponTara.com'un bu tür bir talebi karşılamak durumunda kalması halinde ise, ilgili talep ve tutarlar ferileri ile birlikte Üyeye rücu edilecektir. 8.10. Üye Hesaplarına aktarılan tutarların Oyun oynanması yahut Hizmetlerden yararlanılması amacı ile aktarıldığı kabul edilir, başka bir amaçla para transferi yapılamaz. Bu tip bir transfer yapıldığından şüphe edilirse KuponTara.comgerekli tedbirleri alır ve bu tedbirlerin alınması sonucunda Üye nezdinde doğacak zararlardan KuponTara.comsorumlu olmaz. Üyeler 3. kişiler aracılığı ile KuponTara.comHesaplarına gönderdikleri paralar ile ilgili uğrayacakları zararlardan dolayı KuponTara.com'u sorumlu tutamazlar. 8.11. Sözleşme'de düzenlenen ve KuponTara.com'un sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler KuponTara.com'un ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır. 8.12. Sözleşme kapsamında Üyelerin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak KuponTara.com'un maruz kalacağı her türlü zarar ve/veya kayıpla ilgili olarak Üyelere ferileri ile birlikte rücu edilecektir.

MADDE 9 - TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Üyeler, elektronik ticari ileti gönderilmesi hakkında izin vermesi halinde, KuponTara.com'dan tanıtım, bilgilendirme, reklam, promosyon ve benzeri amaçlarla gönderilecek olan Ticari Elektronik İletiler'i almak üzere onay vermiş olacaklardır. Ayrıca Üyeler, www.KuponTara.comweb sitesinde İletişim İzinleri Bölümünde vermiş oldukları onayın Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca verilmiş onay niteliğinde olduğunu da kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyeler istedikleri zaman Ticari Elektronik İletileri almaktan vazgeçebilirler. Bu durumda Üyelerin, www.KuponTara.comkişisel bilgilerim sayfasında yer alan iletişim izinleri bölümünden almak istemedikleri iletinin kutucuğundaki işareti kaldırmaları veya kendilerine gönderilen elektronik ticari iletilerdeki yolları kullanmaları gerekmektedir. Üye tarafından red talebinin KuponTara.com'a ulaşmasını takiben 3 (üç) iş günü içerisinde KuponTara.comTicari Elektronik İleti göndermeyi durduracaktır.

MADDE 10-ORTAK HÜKÜMLER:

10.1. Bu Üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kapsamda, Sözleşme, Üye tarafından Kupon Tara butonuna tıklandığı an yürürlüğe girecek olup; Sözleşme tarihi, Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarih addedilecektir. İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen usullerden biri aracılığı ile sona erdirilene kadar yürürlükte kalacaktır. 10.2. Üye, Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. 10.3. Üye, KuponTara.comkayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, KuponTara.comile arasında çıkacak her türlü ihtilafta KuponTara.com'un her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.M.K 193. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder. 10.4. İşbu Sözleşme'nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, tarafların veya tek bir tarafın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, vb., teknik nedenler (internet çökmesi, hat kopması, elektrik kesintisi vs.) ve Hükümet tarafından alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep haline maruz kalan taraf bu durumu derhal yazlı olarak diğer tarafa bildirir. Mücbir sebep süresince tarafların yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebep halinin 15 günden fazla sürmesi halinde, mücbir sebebe uğrayan taraf Sözleşme'yi derhal ve tazminatsız feshedebilir. 10.5. Taraflar Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku'nun uygulanmasını, her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri olmasını kabul etmişlerdir. 10.6. Taraflar, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe yukarıda yazılı ve başvurularında belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmişlerdir. İşbu Sözleşme 10 (on) maddeden ibarettir. Üye, bu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.
Erişim Bilgileri
Bolkansoft Yazılım Çözümleri L.T.D. Saray mahallesi 1042.cadde No:11 Sarayköy Kazan/Ankara www.kupontara.com
Talep ve Şikayetleriniz için Erişim Bilgileri
E-Posta Adresi : info@ kupontara.com İnternet Adresi : www.kupontara.com